Hallituksen palkkio

Täydennäthän lomakkeeseen pyydetyt tiedot.
Kirjaa palkkiosummaksi yhtiökokouksessanne päätetty hallituksen jäsenen palkkio:

  • vuosipalkkio, joka maksetaan hallituksen jäsenelle kulloiseltakin toimikaudelta
  • kokouspalkkiot yhteensä, jos palkkio maksetaan hallituksen kokouksista kokouskohtaisesti (osallistumasi kokoukset x kokouspalkkio)

Hallituspalkkiot ovat veronalaista tuloa. Verohallinnon tulorekisteriä varten tarvitsemme verokortin. Jos verokorttia ei toimiteta, ennakonpidätys suoritetaan 60 prosentin suuruisena.

Käsittelemme tiedot henkilötietosuojalain mukaisesti.